Gmina Dobra

Rozstrzygnięcie przetargu na zabezpieczenie ruin zamku w Dobrej

Ocena 0/5

Burmistrz Dobrej Krzysztof Wrzesień w dniu 26 czerwca br. opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zabezpieczenie ruin zamku w Dobrej”.

W postępowaniu przetargowym wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Pracownie Konserwacji Zabytków RENOMA z Torunia, która zaoferowała wykonanie tej inwestycji za kwotę 1.988.000,00 zł.

Do obowiązków wykonawcy będzie należało m.in. wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich a także wykonanie robót budowlano-montażowych. 

Szczegółowy zakres robót obejmował będzie także przeprowadzenie odgruzowania pomieszczeń  piwnicznych pod skrzydłem południowym z odzyskiem pełnowartościowej, oryginalnej cegły i kształtek ceramicznych, niwelację nawierzchni terenu, ustawienie rusztowań roboczych, wycinkę i usunięcie roślinności z zachowanych konstrukcji murowych, wykonanie dokumentacji fotograficznej lub modelu 3D oraz utylizację gruzu wydobytego w trakcie odgruzowania. 

Wykonawca zabezpieczy osłabione partie lica oraz korony murów poprzez ich podstemplowanie w niezbędnym zakresie. Wzmocnione zostaną także osłabione strukturalnie cegły i kształtki ceramiczne w niezbędnym zakresie, naprawione zostaną osłabione lub rozspojone partie muru.

Podpisanie umowy przez Burmistrza Dobrej nastąpi na początku lipca br., natomiast wykonawca robót będzie miał czas na zakończenie inwestycji w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Inwestycja realizowana jest w 98% z dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W załączeniu archiwalne zdjęcia z prac wykopaliskowych, które przeprowadzone były w 1964 roku.

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności