Gmina Dobra

Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2024-2030

Ocena 0/5

Rozpoczynają się konsultacje społeczne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej dotyczące „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2024-2030”. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 28.05.2024 r. – 6.06.2024 r. w formie pisemnej. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji zmian do uwzględnienia w związku z przygotowanym dokumentem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2024 – 2030”.

Przyjęcie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych jest zadaniem obligatoryjnym, przypisanym władzom gminy na mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Niniejszy dokument pozwala na uzasadnienie, wyjaśnienie i usprawnienie lokalnej polityki społecznej, wyznacza cele strategiczne i strategiczne kierunki działań, mające w efekcie przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych osób, które są zagrożone objęcie wsparciem osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aby doprowadzić do ich integracji społecznej oraz stworzenia optymalnych warunków funkcjonowania całej społeczności lokalnej. Wykonanie zadań zapisanych w Strategii pozwoli również na zminimalizowanie negatywnych skutków różnych zjawisk społecznych, które występują na obszarze Gminy Dobra.

Ewentualne uwagi, opinie i propozycje do przygotowanego dokumentu można złożyć na załączonym formularzu w terminie do 6 czerwca 2024 roku: 

  • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra
  • wysłać uzupełniony plik mailem na adres konsultacje@dobragmina.pl lub na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra

Formularz ankiety (w wersji papierowej) został udostępniony w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dobrej, ul. Rynek 1 (pok. 5).

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, do zgłaszania opinii, propozycji i uwag do projektu Strategii.

Konsultacje będą uważane za ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności