Gmina Dobra

Raport o stanie Gminy Dobra za 2023 rok

Ocena 0/5

KOMUNIKAT

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej

 

Informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Dobrej, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 14.00, rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Dobra za 2023 rok.

Dokument powstał zgodnie z wymogami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.). Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzedzającym jego opracowanie, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał rady gminy.

Rada Miejska w Dobrej rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym powyżej, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się w Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, czyli 26 czerwca 2024 r. Mieszkańcy mogą zabrać głos według kolejności zgłoszeń, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi 
o zwiększeniu tej liczby.

Raport o stanie Gminy Dobra za 2023 rok został opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 28 maja 2024 r.

Sesja Rady Miejskiej zgodnie z obowiązującymi od początku kadencji zasadami będzie transmitowana drogą internetową, każdy może więc śledzić przebieg obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej
Józef Kirejczyk

Pliki do pobrania:

Raport o stanie gminy za 2023 rok
Format: pdf, 8.42 MB
Zgłoszenie mieszkańca
Format: doc, 52.5 kB
Zgłoszenie mieszkańca
Format: pdf, 217 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności