Gmina Dobra
Powróć do: Gmina

Rada Miejska

Rada Miejska w Dobrej

Przewodniczący: Józef Kirejczyk

Wiceprzewodniczący: Edward Stanisławczyk

System Rady Miejskiej: rada.dobragmina.pl

 

 Nr okręgu 
 Nazwisko i imię
 Komitet wyborczy
9 Babirecka Monika KWW Powiat dla gmin 2024
2  Bieniek-Hatalska Barbara  KWW Krzysztof Wrzesień 
7  Czapiewski Sebastian  KWW Krzysztof Wrzesień
4  Gałka Monika  KWW Krzysztof Wrzesień
3  Górski Janusz  KWW Krzysztof Wrzesień
5  Graczykowski Wiesław KWW Krzysztof Wrzesień
13  Gromadzki Przemysław KWW Krzysztof Wrzesień
15  Karaźniewicz Roman KWW Krzysztof Wrzesień
8  Kirejczyk Józef KWW Krzysztof Wrzesień
11 Kuczyńska Ewa KWW Powiat dla gmin 2024
14  Marut Urszula KWW Krzysztof Wrzesień
12 Nieć Irena KWW Powiat dla gmin 2024
10  Piotrowski Dariusz KWW Krzysztof Wrzesień
6  Stanisławczyk Edward KWW Krzysztof Wrzesień
1  Wojciechowska Anna KWW Krzysztof Wrzesień