Gmina Dobra
Powróć do: Gmina

ZGK

zgk 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej

ul. Wojska Polskiego 23
72-210 Dobra
NIP: 2530243409

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00

 

KONTAKT:

tel.: 91 3914615
fax: 91 3916111
e-mail: zgk@dobragmina.pl
www.zgkdobra.pl

Prezes – Łukasz Wójcicki

 

INFORMACJE:

Świadczymy usługi w zakresie:

- dostawy wody i odbioru ścieków
- wywozu nieczystości stałych
- wywozu nieczystości płynnych
- utrzymania i konserwacja terenów zielonych i placów
- oczyszczanie ulic i placów
- utrzymania czystości w budynkach
- robót ogólno-budowlanych