Gmina Dobra

Szkoła Podstawowa w Wojtaszycach

szkola_podstawowa_wojtaszyce

Szkoła Podstawowa w Wojtaszycach

Wojtaszyce 39
72-210 Dobra

 

KONTAKT:

telefon: 91 3910527
e-mail: szkolawojtaszyce@op.pl
www.spwojtaszyce.szkolnastrona.pl
facebook.com/spdobra

Dyrektor - Katarzyna Kurłowicz
Wicedyrektor - Bogumiła Marut
Nauczyciele i pracownicy szkoły: http://spwojtaszyce.szkolnastrona.pl/p,5,kadra

 

INFORMACJE:

Do szkoły uczęszcza 71 uczniów w 7 oddziałach, zatrudnionych jest 11 nauczycieli.
W bibliotece szkolnej znajduje się 2526 woluminów w 5 działach. Z jej zbiorów korzysta 67 użytkowników.

Szkoła Podstawowa w Wojtaszycach została powołana do życia we wrześniu 1945 roku, jednak działalność dydaktyczno-wychowawczą rozpoczęła w marcu 1946 roku w systemie czteroklasowym, pod kierownictwem pani Władysławy Nowackiej. Ze względu na małą liczbę uczniów połączono klasę I i II oraz III i IV. Taka organizacja obowiązywała do końca lat czterdziestych. Od 1950 roku szkoła przekształciła się w pełnowymiarową. W 1979 roku zmniejszono stopień organizacyjny do siedmiu, a od 1980 roku do sześciu klas. W latach 1992-2000 szkoła w Wojtaszycach została ograniczona do nauczania początkowego. Dzięki rozbudowie obiektu w roku 2000 przywrócona została klasa czwarta, rok później piąta, zaś w 2002 roku szósta. Do szkoły w Wojtaszycach uczęszczają dzieci z Krzemiennej, Anielina, Wrześni i Wojtaszyc. Obecnie uczęszcza 71 uczniów.

Od chwili powstania Szkoły do dnia dzisiejszego pracowało (wraz z obecnie pracującymi 11) około 88 nauczycieli. Pierwszym kierownikiem Szkoły był Józef Stanek (1miesiąc). Następni kierownicy to: Maria Dzienniak (3 miesiące), Władysława Nowacka (1946-1948), Tadeusz Majdziński (1948-1949), Michał Karnicki (1949-951), Adolf Suprynowicz (1951-1954), Emil Gbur (1954-1962) i (1969-1970), Stanisław Kowalski (1962-1969), Jan Wrzesień (1970-1973). Pierwszym dyrektorem Szkoły był Henryk Krzyżanowski (1973-1977). Po nim Alfreda Chojnacka (1977-1991), Lidia Stasiak (1991-1994), Bogumiła Marut (1994-2007) z roczną przerwą w 2003/2004 kiedy to powstał Zespół Szkół Publicznych, którym kierowała Pani Beata Kuligowska, w latach 2007-2008 obowiązki Dyrektora Szkoły pełniła Pani Alicja Sokal.

Działalność szkoły od samego początku była wspierana przez rodziców i władze lokalne. W dniu dzisiejszym również możemy liczyć na pomoc z ich strony, jak również na wsparcie licznych sponsorów za co wszystkim gorąco dziękujemy.