Gmina Dobra

Ankieta - problemy społeczne w opinii środowiska lokalnego

Ocena 0/5

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2024-2030, informujemy, że przygotowana została ankieta celem której jest ocena istniejących problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania oraz zebranie opinii i wniosków mieszkańców gminy w dążeniu do wyznaczenia celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobra na lata 2024 – 2030. Strategia będzie precyzować i weryfikować najważniejsze problemy społeczne w naszej gminie, a także określać sposoby ich rozwiązywania. Aby ocena była w pełni trafna i rzetelna potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Dobra do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które pomoże w wypracowaniu odpowiednich działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług z zakresu pomocy społecznej. Pytania, które Państwu zadamy dotyczyć będą najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Dobra oraz zgłoszenia pomysłów na ich rozwiązanie.

Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.

Ankieta udostępniona jest na stronie internetowej www.dobragmina.pl w okresie do 20 grudnia 2023 r. Państwa aktywne włączenie się w proces wspólnego podejmowania decyzji umożliwi poznanie opinii dotyczącej problemów społecznych, z jakimi zmaga się Gmina Dobra.

Więcej informacji dotyczących konsultacji znajduje się na stronach: www.dobragmina.plops.dobragmina.pl.

 

>> wypełnij ankietę

 

W związku z tym, że w wyznaczonym terminie uzyskano zbyt małą liczbę ankiet niezbędnych do przeprowadzenia rzetelnej diagnozy na potrzeby stworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobra na lata 2024-2030, przedłużono termin ankietyzacji do dnia 19.01.2024 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności