Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 kwietnia 2024
Imieniny: Juliusz, Zenon, Wiktor

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny

Ocena 0/5

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej
ogłasza nabór na stanowisko Pracownik socjalny

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116
ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. spełnienie co najmniej jednego
z poniższych warunków:
a. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna; ukończyła do dnia 31
grudnia 2013 r studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika
socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia,
polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;,
2. biegła znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office, systemu POMOST, CAS,
3. umiejętność wypełniania i przekazywania sprawozdań,
4. znajomość przepisów prawa z zakresu: kodeks postępowania administracyjnego, ustawy
o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi, przepisów prawa miejscowego oraz
innych ustaw uprawniających do świadczeń realizowanych przez OPS, ustawy o ochronie
danych osobowych,
5. nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
1. staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
2. prawo jazdy kategorii B wraz z samochodem prywatnym do wyjazdów w teren,
3. umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem,
4. obowiązkowość, rzetelność, punktualność, odpowiedzialność,
5. umiejętność dobrego radzenia sobie w sytuacjach z trudnym klientem.
6. mile widziane doświadczenie w pracy w zawodzie pracownik socjalny
3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
1. umiejętność współpracy i skutecznego komunikowania się, 
2. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
3. samodzielność, kreatywność, nastawienie na innowacje,
4. odporność na stres,
5. umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych,
6. wysoka kultura osobista.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania
osoby lub rodziny;
2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3. Udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące
przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji
tych zadań;
4. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych;
5. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych;
6. Występowanie o świadczenia pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób
ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej;
7. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
8. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
9. Współpraca i współdziałanie na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi
pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi, w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych zjawisk
społecznych, w tym ubóstwa;
10. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych
programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców;
5. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
4. kserokopia świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku
pozostawania w zatrudnieniu),
5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
7. klauzulę informacyjną w zakresie rekrutacji – RODO,
8. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
✓ Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat).
✓ praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra oraz na terenie
Gminy Dobra, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka,
✓ praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie w terminie
do dnia 25 stycznia 2023 roku do godz. 14,00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej pokój Nr 1
w godzinach od 800 -1500 w zaklejonej kopercie z tytułem: „Oferta pracy na stanowisko Pracownik
socjalny”,
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie https://ops.dobragmina.pl/
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
W ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odbierać w tut.
Ośrodku. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Dobra, dn. 10.01.2023r.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej
Małgorzata KłosI

nformacja_o_przetworzaniu_danych_osobowych 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.