Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 kwietnia 2024
Imieniny: Juliusz, Zenon, Wiktor

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny

Ocena 0/5

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
Asystenta rodziny
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny
Informacje o umowie: umowa zlecenie obejmująca 50 godzin miesięcznie.


I. Wymagania kwalifikacyjne:
1. Asystentem rodziny może być osoba, która:
posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
praca socjalna lub
* posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami
podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r.
poz. 447 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
* posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także
udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. Zakres programowy szkolenia,
o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9
grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608);
* nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona
ani ograniczona;
* wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
z tytułu egzekucyjnego;
* nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
* posiada obywatelstwo polskie;
* posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
2. prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.
Wymagana jest; podstawowa znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, znajomość
metodyki pracy z rodziną i dzieckiem. 
II. Wymagania dodatkowe;
1. umiejętność prowadzenia pracy z rodziną,
2. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
3. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
5. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
6. odpowiedzialność, odporność na stres,
7. mile widziane doświadczenie na stanowisku asystenta rodziny.
III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Zakres wykonywanych zadań: świadczenie usług asystenta rodziny na podstawie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
IV. Wymagane dokumenty :
• CV oraz list motywacyjny (odręcznie podpisany),
• kwestionariusz osobowy dla osoby u biegającej się o zatrudnienie,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych,
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie, że kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
została mu zawieszona lub ograniczona,
• oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
• w przypadku zawarcia umowy zlecenia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do
wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie w terminie
do dnia 25 stycznia 2023 roku do godz. 14,00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej pokój Nr 1
w godzinach od 8 00 - 1500 w zaklejonej kopercie z tytułem: „Oferta pracy na stanowisko Asystenta
rodziny”, 
Inne informacje:
a) aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych
nie będą rozpatrywane;
b) wybrane osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej telefonicznie;
c) kandydaci, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani;
d) zastrzega się prawo do nie wybrania żadnego kandydata.
e. W ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odbierać w tut.
Ośrodku. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Dobra, dn. 10.01.2023r.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej
Małgorzata Kłos

Informacja_o_przetworzaniu_danych_osobowych 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.