Gmina Dobra
Powróć do: Dla Mieszkańców

Fundusze Europejskie

Projekt "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne"

banner-1

 

Projekt "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice - gmina Dobra"

banner-2
 

Projekt RPO WZ 8.10 pn. "Szkolenia informatyczne i językowe czynnikiem rozwoju umiejętności oraz rozwoju zawodowego"

banner-3